Piyasaya sürülen bütün ambalajların ve ambalaj atıklarının toplanması, taşınması, ayrılması, geri dönüşümü, geri kazanımına ilişkin teknik ve idari esaslar Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği(24.08.2011 tarih ve 28035 sayılı resmi gazete) ile belirlenmiştir.