Birçok tehlikeli atık ya da tehlikeli kimyasal, risklerini azaltacak bazı önlemler alınarak kullanılabilir. Atıldıklarında bu maddeler kullanıcılar tarafından kontrol edilemezler. Bu maddelerle direk ya da dolaylı olarak temasta bulunan canlıların zarar görmesine neden olabilir. Bu sebeple risklerinden dolayı, tehlikeli atıklar diğer atıklardan ayrı olarak uygun şekilde toplanıp işlem görmelidir.

Tesisimizde uzman kadromuz ile kontamine olmuş bu atıkların arındırma işlemleri gerçekleştirilerek atık sınıflarına göre uygun prosesler uygulanarak geri kazanım ve bertaraf işlemleri gerçekleştirilir. Böylelikle çevreye herhangi bir zarar vermesi engellenir.

 • YAĞLI METAL TALAŞI VE KONTAMİNE METAL GERİ DÖNÜŞÜMÜ

  Sanayi prosesleri gereği kullanılan metaller birçok kirleticiliere maruz kalmaktadır. Kullanım süresinin sonunda bu tip atık metallerin direk ergitme ile geri kazanılması çevreye büyük zararlar vermektedir. Bu nedenle ergitmeden önce metallerin içeriğinden bu kirleticiler uygun yöntemlerle uzaklaştırılmalıdır. Ayrıca inşaat işlerinde kullanılan birçok metalde de bu bulaşmalar yoğun olarak görülmektedir.

  12 01 20 - Tehlikeli maddeler içeren öğütme parçaları ve öğütme maddeleri, bazı endüstri tesislerinde pik, demir-çelik, aluminyum, krom, titanyum gibi metallerin işlenmesinden dolayı oluşan metal talaşları, metalik çamurlar, makina çamurları ve kumlama atıkları Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında tehlikeli atıklar sınıfında yer almaktadır.

  17 04 09 - atık koduyla tanımlanan tehlikeli atıklar arasında her türlü metal atık yer almaktadır.

 • VARİL-BİDON-TENEKE GERİ DÖNÜŞÜMÜ

  Varil-Bidon-Teneke gibi atıkların geri dönüşümü özel çözümler, çeşitli temizleme ve düzeltme işlemlerinden geçirerek geri dönüştürülmektedir

 • IBC TEMİZLEME FAALİYETİ

  IBC Tank (intermediate bulk container), genel olarak 1 m3 hacimde sıvı alabilen, PE gövdeli, Metal kafes içinde desteklenen Endüstriyel ambalaj malzemeleridir. Pek çok sektöre has güçlü kimyasallara karşı en yüksek dayanıma sahiptir. Asidik ve bazik kimyasallarla reaksiyona girmez, çürüme, çözünme ve mukavemet kaybına uğramaz. Taşınması sırasında, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümleri dikkate alınır

 • YAĞLI KABLO GERİ DÖNÜŞÜMÜ

  Genellikle telekomünikasyon sektöründe kullanılan, ekonomik ömrü dolmuş veya üretim sonucu ortaya çıkan yağlı kabloların ayırma işleminden sonra elde edilen plastik ve metallerin yüzeyinde bulunan yağ katran ve gres gibi tehlikeli atık olarak değerlendirilen kısımlardan ayrıştırmak için absorbant maddelerle yağların ve diğer maddelerin yüzeylerden uzaklaştırılması sağlanmaktadır.

  Absorbant maddelerle yüzeylerden yağlar uzaklaştırıldıktan sonra metal ve plastikler tehlikeli atık kapsamından çıkmaktadır. Yağ, gres ve katran gibi tehlikeli atıkla kirlenen absorbant madde tehlikeli atık kapsamına girdiğinden dolayı faydalı kullanım ömrünü tamamladıktan sonra lisanslı bir firmaya verilerek bertarafı sağlanmalıdır.

  Daha sonra hurda kablolar kesme, soyma ve kırma işlemlerinden geçirerek bakır ve pvc hammaddesine ayrıştırıyoruz. Bu hammaddeler kendi sektörlerinde tekrar değerlendirilerek ülke ekonomisine ve çevreye tekrar kazandırılmaktadır