Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği kapsamında değerlendirilen, bazı Atık Kablo ve Atık Plastik bu gruba alınarak işlem görecek atıklardır.

 • KABLO GERİ DÖNÜŞÜM

  Kablo elektrik ve elektronik alanlarında kullanılan, üzeri yalıtkan bir madde ile kaplı, içine bir veya birden fazla metalik iletkenlerin yerleştirilmesi ile oluşmuş enerji akımı taşıma ürünüdür.

  Sanayide talaşlı imalat sonucu oluşan yağlı metal talaşları kimyasallar bulunan sıcak su havuzlarında yıkayıp yağlarından arındırdıktan sonra yüksek basınçlı talaş presleme makinelerinde preslenerek briket haline getirilerek, içerdiği tehlikeli yağ seviyesi %1, ‘in altına düşürüyoruz. Bu şekilde oluşan briketlenmiş talaş ve metaller demir çelik fabrikaları ve dökümhanelerde eritilerek ülke ekonomisine ve çevreye tekrar kazandırılmaktadır.

  Fakat ayrıştırılması zor olan ve zaman alıcı milyonlarca metre uzunluğunda kablo hurda haline gelerek doğaya bırakılarak toprak altına göndermektedir.

 • PLASTİK ATIK GERİ DÖNÜŞÜMÜ

  Plastiklerin kaynağı ham petrol, gaz ve kömürdür. Çöpe atıldığında çürümez, paslanmaz, çözünmez ve bozulmazlar. Suyu ve toprağı kirletmesinin yanında yıllarca doğada birikirler… Sudaki canlılara zarar verir hatta ölümlerine neden olurlar. Doğada biriken bu plastiklerin bertaraf edilmesi gereklidir.

  Geri dönüşüm aşamalardan önce plastik atık, ürün cinsine göre uygun biçimde yabancı cisimlerden ayıklanmalıdır. Büyük kirleticiler ayırma masasında elle giderilmelidir.

  • Plastiğin Kesimi ve Kırılması: Cinsine göre ayrılan atık plastikler kırma makinalarında parçalanırlar. Bu parçalara kepek ismi verilir.
  • Plastik Yıkama ve Kurutma: Kepek haline gelen yarı mamül, önce yıkama havuzlarında kaliteli ürün elde etmek ve fire vermemek amaçlı yıkanır. Sonra, tipik endüstriyel kurutucularda her plastiğin çeşidine göre nemi alınır.
  • Plastiğin Besleme Kazanına Transferi: Plastiklerin sıkma makinesine veya istenilen yere taşınması işlemi helezonlar yardımıyla yapılmaktadır.

  Ayrıştıralan plastikler kullanım alanlarına göre agromel makinalarında uygun sıcaklık ile eritilip kaynaştırılması sağlanır. Daha sonra soğutulurak granül haline getirilir.